Fiskar

Fotografier på levande sötvattensfiskar.

1. Abborre_H9R1865.jpg 2. BäcköringA4 _H9R1693.JPG 3. Bäckröding A4_H9R2233.JPG 4. Flodnejonöga A4 relativ H9R2582.JPG 5. Storspigg.jpg 6. Gärs A4 absolut_40A5507.JPG 7. Harr 08A0331.jpg 8. Id 08A9656.jpg 9. Löja  A4 40A5446.JPG 10. Mört.jpg 11. Ruda A4_H9R2079 relativ.JPG 11. Ruda vuxen.jpg 12. Sik _08A0219.jpg 13. Fjällröding LU 08A8863.jpg 14. Havsöring.jpg 15. Lake.jpg 16. Stäm.jpg 17. Stensimpa 08A9812.jpg 18. Insjööring.jpg 19. Nors LU.jpg 20. Gädda.jpg 21. Småspigg A4.jpg 22. Lax.jpg 23. Bäcknejonöga A4.jpg 24. Brax LU 08A9068.jpg 25. Elritsa stim färdig.jpg 26. Sarv .jpg Bäcknejonöga A3200.jpg Lake_H9.jpg Lake_H9R3254.JPG Lake_H9R3261.JPG Lake_H9R3304.JPG Lake_H9R3310.JPG 23. Elritsa _08A8894.jpg